Rugby waarden

Rugby – a hooligans game played by gentleman

 

Deze 5 waarden zijn de grondregels van rugby en elementair voor Gent Rugby Football Club.

1. Respect

Respect voor waardes en tradities, teamgenoten, tegenstanders, wedstrijdofficials en alle anderen die bij Rugby betrokken zijn.

Onder RESPECT verstaan we onder andere…

Respect voor de trainer: Trainers steken heel wat voorbereiding in elke training. Ik respecteer mijn trainer tijdens de training en let goed op en toon voorbeeldig gedrag!

Respect voor de scheidsrechter: De scheidsrechter bepaalt de regels in rugby, en deze wordt niet gecontesteerd. Doordat we als club zien dat we onze goede reputatie hierin verliezen, treden we hier streng tegen op.  Verbale of non-verbale kritiek op de scheidsrechter wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein, of uitsluiting voor de volgende wedstrijd indien dit voorvalt buiten een wedstrijd. Dit zowel door spelers, omkadering, ouders, supporters, …

Respect voor andere vrijwilligers: Elk lid helpt mee en draagt zijn steentje bij in de club-werking.

Respect voor ons materiaal: We dragen zorg voor het dure materiaal dat we aangekocht hebben.

Respect voor uw lichaam: Als sporter verzorg ik mij goed:
Ik let op mijn gezondheid, voeding en nachtrust.
Ik voorkom en behandel blessures, geef aandacht aan mijn hygiëne en neem een douche op de club na elke training/wedstrijd.

Fair play: We doen er alles voor om te winnen, maar blijven hierin fair, ook in het verlies.

2. Discipline

Discipline is een integraal onderdeel van Rugby, zowel op als naast het veld, en wordt weerspiegeld in het respecteren van de regels, kernwaarden en tegenstander.

Onder DISICPLINE verstaan we onder andere…

Altijd aanwezig: We zijn elke wedstrijd en elke training aanwezig. Indien ik eens niet aanwezig kan zijn door ziekte ofzo, duid ik dit op voorhand aan via Twizzit, zodat elke trainer en team-manager dit weet. Bij blessures kom ik nog steeds naar de club, en help ik mee of krijg ik een aangepast programma.

Op tijd: Om elke training stipt op tijd te kunnen beginnen, zijn zowel spelers als trainers een kwartiertje op voorhand aanwezig.

Cluboutfit (€105): Iedereen draagt clubbroekje, clubkousen en mondstuk op de wedstrijd. Elk lid dient ook een club-training aan te kopen, evenals post-wedstrijd polo. Deze dient men zowel bij aankomst als vertrek van elke wedstrijd/toernooi aan te hebben om aldus de groepsgeest en indruk te verbeteren.

Continuïteit en standvastigheid in beleid van de club: We wensen een duidelijke, objectieve lijn in ons beleid. We leggen dus de lat op een duidelijke/degelijke hoogte, communiceren er consequent en transparant over, en houden ons er ook consequent aan. Iedereen is gelijk voor de wet.

3. Integriteit

Integriteit staat centraal in het karakter van Rugby en wordt door eerlijkheid en fair-play bereikt.

Onder INTEGRITEIT verstaan we onder andere…

Weten waar je aan begint: Pas rugby na introductie gesprekken en vaste instap- en inschrijfmomenten voor betere begeleiding/communicatie.

Top omkadering: We willen de beste trainers, de beste team-managers, de beste vrijwilligers: de beste omkadering voor onze spelers. Geen enkele club in België heeft meer gediplomeerde trainers dan GRFC, maar we mikken nog hoger. Onze trainers volgen continu opleidingen, en worden bijgeschoold door (internationale) toptrainers op pedagogisch en sporttechnisch vlak.  We werken eraan om de komende seizoenen daarenboven ook toptrainers aan te werven voor onze jeugdteams om samen onze spelers en eigen trainers beter te maken.

Sociale spelers: We verwachten dat elke speler, maar ook ouders en sympathisanten, zich houdt aan de 5 waarden van de club en deze uitdraagt.

Iedereen gelijk: Gent RFC is een solidaire club waar iedereen iets in steekt, en iedereen er zo nog meer kan uithalen. Misbruik van de goedheid van anderen brengt dit solidariteitsprincipe in gevaar en kan dus niet toegestaan worden.

Afspraken: Een rugby speler draagt eer(lijkheid) hoog in het vaandel, en houdt zich dus aan gemaakte afspraken.

Leeftijdscategorieën: Op geen enkel moment trainen 2 verschillende leeftijdscategorieën samen. Enkel op individuele basis, en wanneer de speler daar klaar voor is, kan hier een uitzondering op gemaakt worden mits onderzoek van de trainers, jeugdverantwoordelijke én sporttechnisch directeur.

Kringloop: Economisch en ecologisch willen we ook onze verantwoordelijkheid namen, dus lanceren we een online platform waar je jouw te kleine of overbodige rugby-kledij, schoenen, kan te koop aanbieden of weggeven, en dit op https://www.facebook.com/groups/GentRugbyKringloopClub/

4. Passie

Rugby wordt met plezier beleefd en is een levensstijl.

Onder PASSIE verstaan we onder andere…

Sportieve spelers: We verwachten dat onze leden er voor kiezen om toprugby te spelen en dus rugby een prioriteit geven en er zich voor inzetten.

We gaan er voor: Een rugby-team is maar zo sterk als de zwakste schakel, dus we gaan elke wedstrijd opnieuw van de eerste tot de laatste minuut tot het uiterste om deze samen te winnen.

Grubs: We werken allemaal mee aan de club, en maken zo rugby mogelijk in Gent. Ouders van jeugd geven zich bij het begin van elk semester op voor 6 grubs (naar keuze 3 x vervoer en 3 x iets anders), volwassen spelers 4 keer (geen vervoer).
Dit is uitgegroeid tot een sociaal basisbeginsel van de club.

Inzet: Er wordt onvoorwaardelijke inzet van spelers en trainers verwacht, zowel op training als op wedstrijden. Jeugdspelers worden niet beoordeeld op rugby-technisch niveau, maar op inzet en passie.

Jeugdraad: Bij U12 tot en met U18 worden per team 2 spelers verkozen tot de jeugdraad. Zij mogen meedenken over wat ze willen doen, wat goed loopt en wat minder goed loopt.

Innovatief: Om de club zo goed en aangenaam mogelijk te maken/houden, heeft elk bestuurslid een uniek commitment genomen om minimum 1 keer per jaar een bijscholing voor sportclubbestuurder te volgen.

5. Solidariteit

Rugby schept een sfeer van verbondenheid die leidt tot levenslange vriendschappen, kameraadschap, teamwork en loyaliteit welke culturele, geografische, politieke en religieuze verschillen overstijgen. Je speelt voor je teamleden, want dat doen ze ook voor jou.

Onder SOLIDARITEIT verstaan we onder andere…

Teamspirit: We zetten in op team- en club-building, deels gesponsord door de club. Bv buitenlandse tour, activiteiten, …

Carpoolen: We rijden niet zelf op het moment dat het ons best uitkomt naar uitwedstrijden/-toernooitjes, maar vertrekken allemaal samen stipt op het afgesproken uur aan het clubhuis. Op die manier kunnen we ons zowel fysiek als mentaal optimaal voorbereiden op de wedstrijd, met een maximum aan gewonnen wedstrijden en een minimum aan blessures. De clubspirit aanwakkeren en de tegenstander tonen dat GRFC er is om te winnen. Samen als 1 team toekomen in de officiële club-uitrusting.

Anti pesten: Wie iemand uitsluit, sluit zichzelf uit de club.

Iedereen is welkom bij GRFC: Ongeacht sportieve kwaliteiten, culturele of financiële achtergrond. We verwachten wél van elk lid inzet, dat rugby en de club een prioriteit zijn en dat men zich aan de regels van de club houdt.

First Aid: In de loop van het seizoen zal er bij elk team minimum 1 opgeleide persoon zijn in First Aid.