Gedragscode

Alcohol en drugsbeleid

Reglement alcohol, drugs, prestatie verhogende middelen en roken Rugby Club Gent
Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank, drugs, prestatie verhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van de sportvereniging Rugby Club Gent.
Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil Rugby Club Gent een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

Alcohol

 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan Rugby Club Gent gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
 • Personen die op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
 • Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 16 jaar.
 • Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Gent
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard) drugs

Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent (soft- of hard) drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard) drugs aan Rugby Club Gent gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard) drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Gent
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Rugby Vlaanderen en/of FBRB worden van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard) drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Prestatie verhogende middelen die bij relevante regelgeving verboden zijn

Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent verboden prestatie verhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatie verhogende middelen aan Rugby Club Gent gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot prestatie verhogende middelen volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

(een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Gent
een (aan tijd gebonden) speelverbod
schorsing van het lidmaatschap
ontzetting uit het lidmaatschap
een andere gepast geachte sanctie
of combinatie van voorgaande sancties

Rugby Vlaanderen en/of FBRB worden van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in verboden prestatie verhogende middelen, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan